Campus i Escola d’Estiu

Menús elaborats per nutricionistes i adaptats a col·lectius segons les característiques de l’esdeveniment (esportius, oci i temps lliure, dietes especials, etc)