21 Juny, 2018

TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions generals d’ús i informació legal (en endavant, Condicions Generals) regulen l’ús i accés al lloc web http://cateringsolivera.es/ i la corresponent aplicació mòbil, anomenada CATERING S’OLIVERA, titularitat de Catering S ‘Olivera, SL (en endavant, CATERING S’OLIVERA) a través del qual es posa a disposició dels usuaris (d’ara endavant Usuari o usuaris) el lloc web i l’aplicació mòbil (d’ara endavant denominades conjuntament, la Plataforma).

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives del titular d’aquest lloc web:

 • Denominació social: Catering S’Olivera, SL
 • Domicili social: c / Pintors Puget nº 18, 4t, 1ª. 07840 Santa Eulàlia Des Riu. Eivissa. Illes Balears.
 • Dades d’inscripció en el Registre Mercantil de ILLES BALEARS T 185, L 184, F 196, S 8, H IB 8091, I / A 1 (15.02.06)
 • Número d’identificació fiscal (NIF): B57379646
 • Correu electrònic: info@cateringsolivera.com

objecte

CATERING S’OLIVERA és una Plataforma especialitzada en el Catering escolar la restauració. Per CATERING S’OLIVERA és molt important que tothom que té un dispositiu mòbil (pares o alumnes) puguin accedir al calendari i menú del centre, dades personals d’usuari pare + fill, menú mensual, recomanacions, informació de quotes, peticions … etc.

Els usuaris hauran de fer un ús responsable de la mateixa per assegurar el correcte funcionament dels serveis oferts.

Condicions d’ús

L’accés a la Plataforma implica el coneixement i l’acceptació de les condicions generals descrites en el present document.

Accés i Registre per a Usuaris

Per poder ser Usuari de la Plataforma és indispensable que es compleixin els requisits següents:

 • Tenir un o més fills alumnes del centre.
 • Emplenar els camps obligatoris del formulari de registre (pre-registre i registre final).
 • Acceptar les presents Condicions d’ús
 • Acceptar la Política de Privadesa i Protecció de Dades
 • Acceptar la Política de Cookies.

L’Usuari garanteix que totes les dades sobre la seva identitat i legitimitat facilitades a CATERING S’OLIVERA en els seus formularis de registre de la Plataforma són veraces, exactes i completes. Així mateix, es compromet a mantenir actualitzades les seves dades.

En el supòsit en què l’Usuari faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incomplet o si CATERING S’OLIVERA considera que hi ha motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, CATERING S’OLIVERA podrà denegar l’accés i ús present o futur de la Plataforma o de qualsevol dels seus continguts i / o serveis.

En donar-se d’alta a la Plataforma l’Usuari indicarà el seu DNI i una clau d’accés (password). Tant el DNI com el password són estrictament confidencials, personals i intransferibles.

L’Usuari es compromet a no divulgar les dades relatives al seu compte ni fer-los accessibles a tercers. L’Usuari serà l’únic responsable en cas d’ús d’aquestes dades per tercers, incloses les manifestacions abocades a la Plataforma, o qualsevol altra actuació que es dugui a terme mitjançant l’ús del DNI i / o password.

CATERING S’OLIVERA no pot garantir la identitat dels Usuaris registrats, per tant, no serà responsable de l’ús de la identitat d’un usuari registrat per tercers no registrats. Els Usuaris s’obliguen a posar immediatament en coneixement de CATERING S’OLIVERA la sostracció, divulgació o pèrdua de la seva usermail o password, comunicant-ho a info@cateringsolivera.com.

Funcionament dels serveis de CATERING S’OLIVERA

Quan un usuari es registra a CATERING S’OLIVERA pot gestionar el seu contingut personal, així com les assistències al menjador escolar, consultar els menús, dades de pagament, recomanacions … etc.

Obligacions de l’Usuari

Els Usuaris són completament responsables de l’accés i correcte ús del seu perfil i altres continguts de la Plataforma amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I específicament, adquireix el compromís d’observar diligentment les presents Condicions Generals d’Ús.

Els Usuaris s’abstindran d’usar el seu perfil i la resta de continguts de la Plataforma amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar la Plataforma, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la normal utilització o gaudi de la Plataforma a altres Usuaris.

Els que incompleixin aquestes obligacions respondran de qualsevol perjudici o dany que ocasionen. CATERING S’OLIVERA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús il·lícit per part de tercers.

En general, els Usuaris es comprometen, a títol enunciatiu i no taxatiu, a:

 • No utilitzar la Plataforma per a fins il·legals o no autoritzats;
 • No allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que pugui suposar una intromissió il·legítima o vulneració en qualsevol forma dels drets fundamentarles a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers i, molt especialment, dels menors d’edat ;
 • No publicar a la Plataforma ni en el seu perfil o el d’un altre usuari cap comentari o informació que sigui il·legal, racista, xenòfoba, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral oa l’ordre públic;
 • No alterar o modificar, totalment o parcialment la Plataforma, eludint, desactivant o manipulant de qualsevol altra les funcions o serveis de la mateixa;
 • No infringir els drets de propietat industrial i intel·lectual o les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal;
 • No fer servir la Plataforma per injuriar, difamar, intimidar, violar la pròpia imatge o assetjar a altres Usuaris.
 • No accedir als comptes de correu electrònic d’altres Usuaris;
 • No introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts o sistemes de CATERING S’OLIVERA o terceres persones;
 • No remetre correus electrònics amb caràcter massiu i / o repetitiu a una pluralitat de persones, ni enviar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment;

Tots els Usuaris poden informar CATERING S’OLIVERA de qualsevol abús o vulneració de les presents condicions, a través del correu electrònic info@cateringsolivera.com. Així mateix, CATERING S’OLIVERA es reserva el dret a retirar i / o suspendre qualsevol contingut il·legal o ofensiu, sense necessitat de previ avís o posterior notificació.

Baixa de l’Usuari

L’Usuari podrà donar-se de baixa de la Plataforma comunicant-ho mitjançant un correu electrònic a través de l’adreça info@cateringsolivera.com.

Responsabilitat de CATERING S’OLIVERA

L’Usuari és responsable de comptar amb els serveis i equips necessaris per a la navegació per Internet i per accedir a la Plataforma. En cas de qualsevol incidència o dificultat per accedir a la Plataforma, l’Usuari pot informar-ho a CATERING S’OLIVERA al correu electrònic info@cateringsolivera.com , que procedirà a analitzar la incidència i donarà indicacions a l’Usuari sobre com resoldre-la en el termini més breu possible.

CATERING S’OLIVERA no respondrà en cas d’interrupcions del servei, errors de connexió, falta de disponibilitat o deficiències en el servei d’accés a Internet, ni per interrupcions de la xarxa d’Internet o per qualsevol altra raó aliena al seu control.

CATERING S’OLIVERA no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

 • La presència d’un virus en el sistema informàtic o terminal mòbil de l’Usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la Plataforma;
 • Un mal funcionament del navegador;
 • De l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Responsabilitat per continguts

CATERING S’OLIVERA es reserva la facultat de limitar, total o parcialment, l’accés a la Plataforma a determinats usuaris, així com de cancel·lar, suspendre, bloquejar o eliminar determinat tipus de continguts, mitjançant la utilització d’instruments tecnològics aptes a aquest efecte, si tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer.

Actualització i Modificació de la Plataforma

CATERING S’OLIVERA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions generals d’ús i la Política de Privadesa. Els Usuaris hauran de llegir atentament aquestes condicions generals en accedir a la Plataforma.

Així mateix, CATERING S’OLIVERA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, actualitzacions, modificacions o eliminació d’informació continguda en la seva Plataforma en la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés, sense assumir responsabilitat per això. CATERING S’OLIVERA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés de la Plataforma o al seu contingut, ni que aquesta es trobi sempre actualitzada, però, CATERING S’OLIVERA durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

propietat Intel·lectual

CATERING S’OLIVERA és titular o llicenciatària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en la Plataforma, així com sobre els continguts accessibles a través de la mateixa. Els drets de propietat intel·lectual de la Plataforma, així com: textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que es recullen en ella són titularitat de CATERING S’OLIVERA, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.

legislació Aplicable

Per poder completar el pre-registre a la Plataforma l’Usuari haurà de proporcionar algunes dades com: DNI de l’usuari, nom i cognoms de l’alumne, DNI de l’alumne, centre al qual pertany l’alumne, curs escolar, email de l’usuari, telèfon de l’usuari, i password. Un cop acceptat el preregistre pel responsable del menjador, l’Usuari ha de proporcionar informació de caràcter més personal (dades mèdiques i bancàries). Un cop completat el registre, tot usuari podrà accedir al seu perfil i completar-lo i / o editar-ho considera convenient. La relació entre CATERING S’OLIVERA i l’Usuari, es regirà i interpretarà de conformitat amb les condicions generals que en matèria d’interpretació, validesa i execució es regiran per la legislació espanyola; i qualsevol controvèrsia se sotmetrà al Tribunal Superior de Justícia Illes Balears.